Contact Us / Kontaktieren Sie uns

For further information click here.

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

iStock_000014617658Small.jpg

Eesti

 

SITECO

Association for Swiss International Technical Connection

 

SITECO (Šveitsi rahvusvaheline kutseharidusalase koostöö assotsiatsioon) on eraalgatuslik assotsiatsioon, mis toetab omaalgatusi valitud tärkavates ning kolmanda maailma riikides. Eriti aga on meie tähelepanu koondatud tehnikaalase kutsehariduse alg- ja edasiõppele ning samuti ka tehnikaalasele rakenduskõrgharidusele. Meie assotsiatsioon teeb hariduse valdkonnas koostööd kohalike ettevõtjatega, tööstusfirmadega nii Šveitsis kui väljaspool ning samuti ka riikide valitsustega ja nende partneritega. Toetame tehnikaalase kutsehariduse tehnilise tasemega, kutsealase vilumusega ning eetikaga seonduva maine tõstmist, mis aitab kaasa kõrge rahvusliku kvaliteedi saavutamisele. Otsime võimalusi koostööks ning strateegilisi partnereid ettevõtjate seast Šveitsis ja väljaspool ning püüame selliselt tugevdada nendega solidaarsust ning luua erialaseid ja kultuurilisi kontakte nii Šveitsi siseselt kui ka globaalses ulatuses.